Bolignet

Forhistorien: Hvorfor bolignet    

Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54 og BBB afd. 12 har i samarbejde med Antenneudvalg Hedegaarden (AUH) i det forløbne 3 år undersøgt mulighederne for at etablere Bolignet i Hedegaarden.

Baggrunden for undersøgelsen er, at AUH (en arbejdsgruppe nedsat af de to boligselskaber) har kunnet konstatere, at det nuværende anlæg er forældet og derfor bør skiftes ud og/eller moderniseres.

AUH og afdelingsbestyrelserne har hyret Carl Bro A/S Rådgivende Ingeniører til at udarbejde en vurdering af mulighederne. Konklusionen er, at det er realistisk at etablere et Bolignet for alle 2032 lejemål, der giver bedre Tv-kvalitet, billig telefoni og billig højhastighedsforbindelse til Internettet. Carl Bro A/S har foretaget forundersøgelse af en leverandøruafhængig løsning, hvor boligafdelingerne ejer alt teknisk udstyr, ligesom finansiering skal være uafhængig af leverandørerne.

 Sidst opdateret Den 19/09/2015